Informacje o ochronie praw autorskich


© 1990-2013 Trapeze Software Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść niniejszej strony należy do Trapeze Software Inc., chyba że określono inaczej, i jest ona chroniona przez kanadyjskie i międzynarodowe prawa autorskie oraz postanowienia traktatowe. Informacji ani obrazów nie można wykorzystywać, kopiować ani przenosić bez wyraźnej pisemnej zgody Trapeze Software Inc.
Firma Trapeze Software Inc., jej podmioty powiązane ani żaden z członków Trapeze Software Group nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody, w tym między innymi za bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe szkody powstałe w wyniku wykorzystywania lub przedstawienia informacji dostępnych na tej stronie lub za pośrednictwem łączy na tej stronie odsyłających do innych stron, lub w związku z takim wykorzystaniem lub przedstawieniem.
Znaki handlowe

Trapeze Software, Trapeze Software Group, logo i projekt Trapeze, Trapeze FX, Trapeze PASS, Trapeze PASS-LITE, Trapeze FLEX, Trapeze MapNet, Trapeze School-Lite, Trapeze FLEET, Trapeze PLAN, Trapeze School-Trip, Trapeze Blockbuster, Trapeze INFO, Trapeze OPS oraz Trapeze MALTEZE to znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe należące do Trapeze Software Inc. lub Trapeze Software LLC., członków Trapeze Software Group. Wszystkie inne nazwy produktów i nazwy firm są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi odpowiednich właścicieli.