Wsiądź i podróżuj z systemem ComfoAccess® – bez użycia rąk, bez stresu, płacąc za przejechaną odległość!

Warszawa, Polska - January 20, 2017

Użytkownicy przetestowali technologię be-in/be-out w Zielonej Górze

Neuhausen, 20 stycznia 2017 r. Dzięki systemowi ComfoAccess® firma Trapeze wprowadziła nowatorski system biletowy oparty na technologii be-in/be-out. Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze przetestował ten system, a po zakończeniu projektu pilotażowego systemu ComfoAccess® potwierdził wyższość systemu wykrywania obecności be-in/be-out nad wykorzystywaną obecnie technologią check-in/check-out.

Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze zaprosił pasażerów do kompleksowego przetestowania dwóch różnych elektronicznych systemów biletowych. W trakcie wszystkich swoich przejazdów równocześnie korzystali oni ze zbliżeniowej karty chipowej CICO obecnie stosowanej w Zielonej Górze oraz karty BIBO ComfoAccess® dostarczonej przez firmę Trapeze.

Dla pasażerów główną różnicę między dwoma systemami stanowi sposób używania karty. W systemie CICO muszą oni po wejściu do autobusu przyłożyć zbliżeniową kartę chipową do terminala oraz powtórzyć tę czynność wysiadając z niego. W oparciu o czynności wykonywane przez użytkowników, system rejestruje miejsce i czas rozpoczęcia i zakończenia ich podróży. Natomiast w przypadku korzystania z rozwiązania ComfoAccess® pasażerowie muszą tylko posiadać kartę chipową przy sobie podczas podróżowania komunikacją. Nie muszą specjalnie przykładać karty chipowej ComfoAccess® do czytnika. System wykrywania obecności zainstalowany w pojeździe automatycznie identyfikuje miejsce i czas początku i końca podróży.

Projekt pilotażowy obejmował dostarczenie i instalację pokładowego systemu ComfoAccess® oraz dostarczenie kart ComfoAccess®. Dodatkowo pasażerowie biorący udział w projekcie pilotażowym otrzymali aplikację na smartfony, która zapewnia dostęp do systemu informacji dla klientów ComfoAccess®. Aplikacja ta umożliwia pasażerom sprawdzanie trasy i historii ich przejazdów. Podróże są wizualizowane graficznie na mapie, a wszystkie informacje są dostępne także dla aktualnie trwającego przejazdu.

 

       

 

 

Pozytywne wyniki testó
Szczegółowa analiza przeprowadzona po zakończeniu projektu pilotażowego pozwoliła określić różnice pomiędzy dwoma porównywanymi systemami biletowymi. Jeśli chodzi o zarejestrowane podróże, największa różnica wynikała z faktu, iż osoby biorące udział w teście w ok. 5% przypadków zapominały o przykładaniu zbliżeniowych kart chipowych do terminalu w celu prawidłowego zarejestrowania kursów podczas opuszczania autobusu. W takich przypadkach system check-in/check-out uznaje, że pasażer przejechał wszystkie przystanki do końca trasy i na tej podstawie naliczane są opłaty.

System ComfoAccess® precyzyjnie rejestrował inteligentne karty obecne w autobusie w trakcie przejazdów użytkowników, zarówno na regularnych trasach, jak i w przypadku objazdów. Analiza danych dotyczących transakcji potwierdziła wysoką dokładność działania systemu, która ukształtowała się na poziomie 99,9%. Wysoka dokładność działania jest jednym z wymogów, który musi zostać spełniony, aby system ComfoAccess® uzyskał certyfikat wydawany przez szwajcarskie koleje federalne (SBB) w związku z europejskim przetargiem dotyczącym projektu ˜„ETIK-BIBO”.

 

Podsumowanie
Wszystkie strony biorące udział w projekcie pilotażowym systemu ComfoAccess® w Zielonej Górze uznały go za sukces. System be-in/be-out ma znaczną przewagę nad systemem check-in/check-out jeśli chodzi o skuteczność wykrywania przejazdów oraz wygodę i niezawodność działania. Firma Trapeze i MZK w Zielonej Górze planują drugi etap projektu pilotażowego na początek przyszłego roku. W jego ramach smartfony i aplikacja ComfoAccess® zostaną wykorzystane do dokonania oceny ulepszeń mechanizmu wykrywania obecności w systemie check-in/be-out.

 

 

Mariusz Kozłowski
Inżynier sprzedaży/ Technical Sales Manager
Trapeze Poland sp. z o.o.
Muchoborska 18
54-424 Wroclaw (Poland)

mariusz.kozlowski@trapezegroup.pl