O Firmie Trapeze


About Trapeze Group

Działalność biznesowa w transporcie jest działalnością kompleksową. Każdy dzień to nowe trendy i pojawiające się wyzwania. Celem naszej działalności biznesowej jest dostarczanie najlepszych technologii, systemów i usług, których Państwo potrzebują, by zautomatyzować szereg zadań związanych ze wspieraniem i budowaniem lepszych usług transportowych, zarządzaniem nimi oraz ich pomiarem.

Nasze rozwiązania obejmują pełne spektrum Państwa działań operacyjnych poprzez konsolidację i nawiązanie łączności z licznymi źródłami informacji, które są potrzebne do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz zainteresowanych stron.  

Nasze zintegrowane podejście zapewnia całościowe rozwiązanie dla przedsiębiorstw, łącząc zaplecze administracyjne, działania operacyjne i centra informacyjne z pojazdami, a także wyposażeniem ulicznym i drogowym.

Nasze kompleksowe programy usług obejmujące tworzenie i rozwój produktu, integrację systemu, dostarczanie rozwiązań i opiekę nad klientem pomagają zmaksymalizować wartość Państwa systemów w perspektywie długoterminowej.