Inne sektory

System firmy Trapeze do planowania dyżurów i pracy załogi to kompletny system do zarządzania pracownikami, przydzielania obowiązków i planowania dyżurów oraz codziennego przyporządkowania personelu.

System zarządzania działaniami operacyjnymi firmy Trapeze jest niezbędny w firmach pracujących 24 h na dobę lub w systemie zmianowym. Są to:

  • zakłady publicznej komunikacji kolejowej, autobusowej i innego typu
  • szpitale i instytucje
  • firmy zatrudniające załogę pracującą przez całą dobę
  • służby ratunkowe i bezpieczeństwa.

System Trapeze zapewnia optymalne wykorzystanie zasobów i upraszcza planowanie, natomiast narzędzia do codziennego przyporządkowywania oferują przegląd obowiązków i możliwość szybkiej reakcji w przypadku nieobecności, choroby lub innych nieprzewidywanych nieobecności.

System Trapeze zarządza skomplikowanymi i obszernymi zasadami i umowami dotyczącymi wynagrodzeń, co automatycznie gwarantuje, że wszystkie istotne dane są przekazywane do systemu płac, dzięki czemu wypłacane są pensje we właściwej wysokości.

1.5 Other Sectors
Optymalne wykorzystanie zasobów, uproszczone planowanie oraz zarządzanie skomplikowanymi i obszernymi zasadami i umowami dotyczącymi wynagrodzeń.
Request Information