Kolejowe przewozy towarowe

Trapeze oferuje wszechstronne rozwiązanie dla kolejowych przewozów towarowych.

Firmy zajmujące się kolejowymi przewozami towarowymi, zarówno regularnie, jak i dorywczo, mogą teraz po prostu używać jednego oprogramowania, które łączy rejestrację zleceń z planowaniem oraz zarządzaniem pojazdami i załogą w jednym systemie.

Nasze rozwiązanie dla kolejowych przewozów towarowych wspiera cały proces od kalkulacji przetargowych do potwierdzenia i fakturowania zamówienia oraz zarządzania nim.

System ten zawiera funkcje służące do:

  •  rejestracji przewozów towarów w formie jednostek księgowych
  •  zarządzania pojazdami za pomocą elastycznych połączeń z pojazdami
  •  rejestracji wykonywanych aktualnie usług i prac
  •  transferu danych do urządzeń mobilnych
  •  analiz operacyjnych i komercyjnych
  •  administracji zamówieniami i fakturami
  •  eksportowania na użytek systemów księgowych.
1.4 Rail Cargo Transport
Nasze oczekiwania wobec systemu Trapeze zostały spełnione w stu procentach. Jeśli weźmie się pod uwagę rozmiary systemu, jego użycie jest bardzo łatwe. Procesy są bardzo przejrzyste, nawigacja jest łatwa, a zadania są wykonywane szybko. WESTbahn Management GmbH, Austria
Request Information