AVLC / Zarządzanie ruchem w czasie rzeczywistym

Od usługodawców działających w sektorze komunikacji publicznej coraz częściej wymaga się świadczenia usług wyższej jakości z wykorzystaniem mniejszej ilości zasobów. Z tego względu tak istotne jest przywiązywanie wagi do efektywności typowych, codziennych działań operacyjnych.

Kompleksowy system sterowania firmy Trapeze oferuje przedsiębiorstwom komunikacyjnym istotne wsparcie i zwiększa wydajność ich działań operacyjnych przy jednoczesnym ograniczaniu wykorzystywania zasobów. Umożliwia on dyspozytorom ciągły przegląd wszystkich działań operacyjnych. Z jednej strony możliwe jest dzięki temu wczesne wykrywanie i usuwanie nieprawidłowości, z drugiej zaś system pomaga w wydajny sposób wykorzystywać dostępny personel oraz tabor pojazdów.

System sterowania firmy Trapeze poprawia możliwości i atrakcyjność transportu publicznego, uwzględniając także w razie potrzeby wymagania związane z  wieloagencyjnymi organizacjami transportowymi.

AVLC  / Real Time Dispatch
Automatyczny system nawigacji i kontroli pojazdów (AVLC) firmy Trapeze pracujący w czasie rzeczywistym oferuje dyspozytorom stały podgląd wszystkich operacji.
Request Information