Monitorowanie Przestrzegania rozkładów jazdy

Oprogramowanie firmy Trapeze do monitorowania przestrzegania rozkładów jazdy i planowania zapewnia utrzymanie optymalnych poziomów usług dzięki dokładnym, aktualnym informacjom o przestrzeganiu rozkładów jazdy i statystykom dotyczącym pasażerów.

System ten obejmuje:

  • monitorowanie przestrzegania rozkładów jazdy
  • analizę rozkładów jazdy autobusów
  • analizę przewozu osób
  • prognozowanie zapotrzebowania oraz
  • planowanie przyszłych usług.
1.1.1.1 Schedule Adherence
Utrzymanie optymalnych poziomów usług dzięki dokładnym, aktualnym informacjom o przestrzeganiu rozkładów jazdy i statystykom dotyczącym pasażerów.
Request Information