Przekazywanie informacji pracownikom

24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez Internet, SMS i aplikacje.

Trapeze oferuje szereg dedykowanych, intuicyjnych i łatwych do zastosowania rozwiązań, które umożliwiają przedsiębiorstwom komunikacji optymalizację i uproszczenie komunikacji między przedsiębiorstwem a pracownikami. Nasze rozwiązania bazują na nowoczesnych technologiach, takich jak Internet, SMS, aplikacje na tablety czy smartfony. Umożliwiają one stały dostęp do informacji, elastyczną i łatwą komunikację oraz bardziej bezpośrednią administrację.

Istnieje możliwość wyboru zakresu dostępnych dla pracowników informacji. Mogą one obejmować wszelkie zarejestrowane dane o poszczególnych pracownikach, zestawienia płac na dany dzień lub okres, jak również ogólne zasady i instrukcje przedsiębiorstwa.

Ponadto pracownicy mogą:

  •  przeglądać grafiki swoje i swoich współpracowników – w tym statusy indywidualnych grafików
  •  przeglądać cały okres grafikowy lub indywidualne zmiany
  •  uzyskać łatwy i szybki przegląd realizowanej pracy, w tym informacje o nominalnym i wydajnym czasie pracy
  •  wnioskować o określony czas pracy lub urlop
  •  przeglądać aktualne i planowane urlopy i nieobecności
  •  rejestrować wstępną obecność
  •  rejestrować się
  •  wyrejestrować się
  •  przeglądać najbliższy grafik, w tym dane poszczególnych zmian
  •  stale otrzymywać komunikaty i informacje z biura operacyjnego
1.1.3.12 Employee Communication
W codziennej pracy Crew SMS i Crew Web usprawniają komunikację i zapewniają wspaniały wgląd w godziny pracy, zakres zadań, dni wolne itd. W sumie rozwiązania te stanowią wielką pomoc dla pracowników. Rheintal Busverkehr GmbH, Austria
Request Information