Kontakt
Obsługa klienta
Newsletter

Senior Software Engineer [Wroclaw]

Trapeze Poland is part of an international Trapeze Group. As a global leader we create and implement innovative Intelligent Transportation Systems. Our solutions makes life easier for millions public transport passengers in metropolises such as London, Atlanta, Zurich, Hamburg, Singapore, Riyadh, Toronto, Johannesburg and many others.

We are currently looking for ambitious and open to new challenges individuals, whose experience and qualifications meet the following profiles:

 

Senior Software Engineer

ref. no. SSE/INT/JS


We are looking for an employee to multicultural development team, whose work will include:

 • Software development for vehicle onboard computers
 • Requirement analysis and component level software design especially in the area of JavaScript clients
 • Writing unit test and integration test cases to ensure software quality
 • Maintaining developer documentation

 

From candidates we expect:

 • Higher technical education
 • Experience in software development
 • Practical experience with development with JavaScript and Node.js
 • Practical experience with one/many frontend frameworks (AngularJS, React JS)
 • Good communication skills
 • English skills (spoken and written)
 • Readiness to travel
   

Additional advantage would be:

 • Additional language skills
 • Practical knowledge of the principles of object-oriented programming
 • Practical knowledge of Java, C + + or C# (with .NET technology)
 • Strong focus on unit testing (google mock)
 • Know-how of SCRUM development and framework

 

For our employees we offer:

 • Challenging international projects, that literally create a better world for millions of people around the world. What we create is different than yet another business application
 • Work in a young and dynamic, yet well-established and stable company
 • Friendly international culture based on mutual respect, trust and individualism
 • Trips abroad, e.g. to our office in Switzerland, with a stunning view on the largest waterfall in Europe
 • Attractive salary and non-salary benefits (including private healthcare, social events, funding sports and recreational activities)
 • The opportunity to deepen skills, extend technical expertise, practically learn multiple technologies and a wide range of business domains
 • Chance of career advancement 
 • Flexible working time

 

All interested please send your CV in English by e-mail on jobs@trapezegroup.pl, with the reference number in the title.

We reserve the right to contact only selected candidates.

Please indicate on the documents following statement:

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że Trapeze Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zwana dalej "administratorem danych" lub „Trapeze”, będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe. Może Pani/Pan skontaktować się z administratorem wysyłając pismo na adres: Trapeze Poland Sp. z o.o. ul. Strzegomska 140A, 54-429 Wrocław, lub za pośrednictwem email: robert.szarecki@trapezegroup.pl. Trapeze będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*, tj. wyrażenia przez Panią/Pana zgody, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana rozszerzonej zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Pani/Pana dane osobowe, w tym arkusze z wynikiem rekrutacji, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż czas trwania obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji - przez okres nie dłuższy niż 5 lat. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do realizacji powyższych celów, a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udziału w rekrutacji. Pani/Pana dane nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

WAŻNE

Prosimy dodaj do swojego zgłoszenia na stanowisko pracy następujące oświadczenia:
Zapoznałam/em się z Informacją dotyczącą danych osobowych zamieszczoną w ogłoszeniu o pracę.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Trapeze Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb procesu rekrutacji.
Jeżeli wyrażasz zgodę na dłuższe przetwarzanie danych tj. do pięciu lat od dnia zgłoszenia, prosimy dodaj również oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Trapeze Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb procesów rekrutacji prowadzonych w przyszłości, nie dłużej jednak niż przez okres pięciu lat od dnia mojego zgłoszenia.

ITS oraz systemy biletowe

+41 58 911 11 11

Planowanie I zarządzanie operacyjne

+45 87 44 16 00

Zainteresowany naszymi rozwiązaniami?

Poproś o prezentację

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Poproś o informację