Kontakt
Obsługa klienta
Newsletter

Kolejna bariera pokonana: pierwszy autonomiczny bus w ruchu miejskim, zintegrowany z systemem zarządzania

Projekt "Route 12" dotyczący autonomicznego autobusu poruszającego się na terenie Swiss Transit Lab w Neuhausen przeszedł do kolejnej fazy. Wczoraj pojazd rozpoczął kursowanie w centrum miasta Neuhausen i jest w pełni zintegrowany z systemem sterowania będącym w posiadaniu  VBSH (Verkehrsbetriebe Schaffhausen – organu transportu publicznego w Schaffhausen). Oznacza to, że pasażerowie mogą skorzystać z przejazdu linią na której kursuje autonomiczny autobus.

W dniu 27.03.2018 roku testy zostały przeniesione z siedziby SIG na ulice Neuhausen. Pozwolenie  na dołączenie pojazdu do ruchu wydał szwajcarski federalny urząd ds. Ruchu drogowego (ASTRA). Dzięki temu prezes Trapeze Peter Schneck wraz z dyrektorem VBSH Bruno Schwagerem mogli uroczyście umieścić tablicę rejestracyjną w autobusie "Trapizio", a pojazd od tej chwili może oficjalnie stać się częścią ruchu miejskiego. Oznacza to rozpoczęcie naszej podróży do piątego etapu autonomicznej mobilności, w której pojazd nie będzie wymagał nadzoru osobowego na pokładzie - powiedział Schneck.

Rozwiązania dla SmartCity

Właśnie rozpoczęliśmy kolejny rozdział w historii transportu w kantonie Schaffhausen - powiedział Dyrektor Departamentu Ekonomii Ernst Landolt w swoim przemówieniu powitalnym. Wcześniej, właśnie w siedzibie SIG, gdzie znajduje się utworzone na początku 2018 roku Swiss Transit Lab, produkowane były wagony kolejowe, tramwaje i kolejki linowe. Na terenie testowym w Neuhausen trwają prace nad rozwojem usług i rozwiązań zaspokajających potrzeby mobilności przyszłości. Założycielami STL są: globalny lider w zakresie rozwiązań dla transportu publicznego - Trapeze, spółka stowarzyszona AMoTech oraz Organ ds. Transportu Publicznego w Schaffhausen – VBSH. Działania wspierają regionalne władze kantonu Schaffhausen. Celem jest nie tylko wdrożenie Trapizio na ulice Schaffhausen, ale także projektowanie mobilności przyszłości w kontekście globalnym z międzynarodowymi partnerami.

Kolejne projekty dotyczyć będą rozwiązań dla Smart City - zaznacza Patrick Schenk, dyrektor zarządzający biura ds. Rozwoju Regionalnego Kantonu Schaffhausen. Projekt "Route 12" już angażuje zespół projektowy w liczne obszary "Smart Mobility", w tym w kwestie związane z systemami biletowymi, zarządzaniem parkingami i zajezdniami, a także rozwiązaniami mobilności jako usługi (MaaS). Dla Christopha Schärrera, delegata promocji biznesu w kantonie Schaffhausen, działania Swiss Transit Lab pokazują wzorcową rolę Schaffhausen jako regionu zorientowanego na nowoczesność. Wokół Swiss Transit Lab, w Schaffhausen ma się rozwinąć centrum kompetencji w zakresie rozwiązań dla przyszłej mobilności - mówi Schärrer.

 Zintegrowany z systemem sterowania - od wczoraj możliwe autonomiczne przewozy pasażerskie

Aktualnie partnerzy projektu koncentrują się na dalszej integracji autonomicznego pojazdu w sieci VBSH. Bus w Schaffhausen to pierwszy na świecie autobus autonomiczny, który został zintegrowany z systemem sterowania operatora transportu publicznego. Dzięki temu jest monitorowany razem z pozostałymi pojazdami VBSH - wyjaśnia dyrektor zarządzający AMoTech, Dominique Müller.

Na potrzeby projektu VBSH zatrudnił i przeszkolił trzech nadzorców pojazdu, którzy zawsze są na pokładzie podczas podróży. Mogą w każdej chwili przejąć kontrolę nad autobusem za pomocą joypada. Są również bezpośrednim kontaktem dla pasażerów w każdej sprawie -  powiedział dyrektor VBSH, Bruno Schwager. Autobus planowo będzie kursował w godzinach 13 do 17 w dni powszednie oraz od 10 do 18 w niedziele i święta. Szczegółowy harmonogram będzie publikowany na stronie www.swisstransitlab.com i może ulegać zmianie ze względu na wewnętrzne testy i prace konserwacyjne.

Pierwsze wyniki badania akceptacji przeprowadzone przez Szwajcarski Federalny Instytut Technologii ETH

Patrick Schenk przedstawił również wstępne wyniki badania postrzegania autonomicznego busa przez mieszkańców. Instytut Nauki, Technologii i Polityki ETH z Zurychu otrzymał już ponad 1400 odpowiedzi spośród 8000 osób zaproszonych do wzięcia udziału. Większość osób, które wzięły udział w ankiecie, wzięło również udział w testach powitalnych z udziałem pojazdów autonomicznych i wierzy, że projekt w Neuhausen ma sens – stwierdził.

 

Więcej informacji o projekcie i Szwajcarskim Transit Lab na stronie www.swisstransitlab.com

ITS oraz systemy biletowe

+41 58 911 11 11

Planowanie I zarządzanie operacyjne

+45 87 44 16 00

Zainteresowany naszymi rozwiązaniami?

Poproś o prezentację

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Poproś o informację