Kontakt
Obsługa klienta
Newsletter

Trapeze na Forum Transportu Publicznego

W dniu 24 stycznia 2019 roku w Warszawie odbyło się "Forum Transportu Publicznego – nowe technologie i bezpieczeństwo". Celem organizowanej przez Państwowy Instytut Rozwoju Biznesu konferencji jest stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczenia z dziedziny komunikacji zbiorowej. Spotkanie odbyło się w Centrum Bankowo-Finansowym "Nowy Świat". Blisko 100 uczestników wysłuchało wielu interesujących prelekcji.

Trapeze Poland było partnerem wydarzenia, a przedstawiciel firmy - Mikołaj Kwiatkowski - wygłosił prelekcję nt. "eWolucji transportu publicznego". Porównując transport publiczny z przełomu XX-XXI wieku z możliwościami jakie mamy obecnie, namawiał do organizacji efektywnego transportu zbiorowego skupionego na potrzebach pasażerów. Poruszył wiele kwestii związanych z nowoczesną flotą, skutecznym zarządzaniem operacyjnym transportem publicznym dzięki odpowiednim systemom w centrum sterowania, systemami biletowymi i sprzedażą biletów oraz aktualnymi trendami w pozyskiwaniu pasażerów. 

Wśród proponowanych rozwiązań mających na celu uatrakcyjnienie transportu publicznego wspomniał m.in. o transporcie na żądanie, wykorzystaniu technologii e-papier w dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach, dystrybucji biletów i nowych sposobach pozyskiwania pasażerów. W prelekcji znazły się również informację na temat możliwości, jakie dają organizatorom(ZTM, ZTP itp.) i operatorom(MPK, MZK itd.) standaryzowane interfejsy komunikacyjne oraz jak istotne jest, by te standardy były wdrażane.

Pod koniec krótko przedstawił wizję transportu publicznego jutra według Trapeze, opowiedział o wykorzystaniu autonomicznych pojazdów, procesie ich wdażania i projekcie Route12, za który odpowiedzialna jest spółka córka Trapeze - AMoTech. Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem. Wszystkich, którzy nie mieli okazji uczestniczyć w wydarzeniu - zapraszamy do kontaktu bezpośredniego.

Więcej na temat wdrożenia pojazdu autonomicznego do ruchu miejskiego w Neuhausen można znaleźć tutaj.

Artykuł o konferencji.

ITS oraz systemy biletowe

+41 58 911 11 11

Planowanie I zarządzanie operacyjne

+45 87 44 16 00

Zainteresowany naszymi rozwiązaniami?

Poproś o prezentację

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Poproś o informację