Kontakt
Obsługa klienta
Newsletter

Polityka prywatności

Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. Trapeze Group ("Trapeze") zobowiązuje się chronić Twoją prywatność i zachowywać w tajemnicy wszelkie możliwe do zidentyfikowania informacje ("Informacje osobiste") zebrane o Tobie.

I. Ochrona danych osobowych

Trapeze Group zobowiązuje się do zachowania prywatności podczas odwiedzania naszej witryny. Zbieramy dane osobowe tylko zgodnie z przepisami Szwajcarskiej federalnej ustacy o ochronie danych (FADP) i innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (RODO). W Polityce Prywatności opisane zostało nasze stanowisko dotyczące prywatności danych i korzystania z plików cookies na naszej witrynie. Dostęp do własnych danych jest nieograniczony, w tym celu należy wypełnić i przesłać Formularz żądania dostępu do danych osobowych.

Powody przetwarzania danych:
Administrator danych przetwarza dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i współpracą z Panią/Panem lub Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą.

Cele przetwarzania danych:

 • Ustalenie tożsamości;
 • Przeprowadzenie niezbędnych weryfikacji tożsamości i bezpieczeństwa;
 • Procesowanie transakcji i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Dostarczanie produktów i usług;
 • Zapewnienie obsługi klienta i napraw;
 • Zapewnienie ciągłości obsługi;
 • Dostarczanie informacji;
 • Poprawa produktów, jakości obsługi, świadczonych usług i napraw
 • Lepsze zrozumienie potrzeb, zainteresowań i przydatności różnych produktów i usług;
 • Rekomendowanie konkretnych produktów i usług zaspokajających potrzeby klientów;
 • Odpowiadanie na zgłoszenia, pytania, oferty;
 • Ochrona odwiedzających i klientów przed oszustwami i niebezpieczeństwami;
 • Współpraca  z organami ścigania i organami prawnymi, w stosownych przypadkach, w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i nakazów sądowych.

Trapeze będzie zbierał, wykorzystywał i mógł ujawniać dane osobowe wyłącznie w celach niezbędnych, które odpowiednia osoba uznała za właściwe; i starał się zbierać możliwie najmniejszy zakres informacji, jakie mogą być niezbędne w danych okolicznościach.

Dane kontaktowe administratora danych to:
Trapeze Poland Sp. z o.o.
Ul. Strzegomska 140A
54-429 Wrocław
Polska

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Pan Robert Szarecki
robert.szarecki@trapezegroup.pl

Podstawa prawna przetwarzania:
Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w oparciu o umowę z Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom z grupy kapitałowej administratora danych i ich pracownikom znajdującym się na całym świecie, również w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, a także w innych krajach spoza UE. Twoje dane osobowe będą również przetwarzane na serwerach zlokalizowanych w USA, Kanadzie, a także w innych krajach spoza UE. W każdym wypadku jednak przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie następować zgodnie z przepisami prawa i przy zastosowaniu środków bezpieczeństwa danych wymaganych przez przepisy prawa.

Okres przechowywania danych osobowych:
Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od okresu współpracy administratora danych z Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą. Administrator danych będzie przetwarzał dane nie dłużej niż 6 lata po zakończeniu takiej współpracy, jednakże po wygaśnięciu umowy lub zakończeniu współpracy przetwarzanie będzie wyłącznie w celach archiwalnych, podatkowych i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Prawa w odniesieniu do przetwarzania i skargi.
Ma Pani/Pan prawo żądać od administratora danych dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez administratora danych.
Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych przenoszenia danych. 
Ma Pani/Pan prawo złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia przez administratora danych Pani/Pana praw i wolności.

Źródło danych osobowych.
Dane osobowe zostały pobrane od Pani/Pana bezpośrednio lub pośrednio od Pana/Pani pracodawcy/zleceniodawcy lub innego personelu Pani/Pana pracodawcy/zleceniodawcy. Dane przekazane są dobrowolnie, ich przekazanie nie jest warunkiem zawarcia współpracy, jednakże ich nieprzekazanie może uniemożliwić komunikację i współpracę z Panią/Panem lub Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą.

Zakres danych osobistych jaki może uzyskać Trapeze
Trapeze gromadzi różne typy informacji osobistych. Podczas prowadzenia działalności lub współpracy z Trapeze oraz korzystania z produktów i usług firmy Trapeze lub za pośrednictwem Trapeze może się zdarzyć, że w zależności od charakteru okoliczności należy poprosić o dostarczenie firmie następujących informacji:

 • Fizyczna lokalizacja geograficzna;
 • Informacje demograficzne;
 • Adresy e-mail;
 • Numery telefonów i inne informacje kon;
 • Imiona i nazwiska;
 • Informacje do wysyłki(m.in. adres);
 • Informacje rachunkowe(m.in. do wystawiania faktur); 
 • Historia transakcji;
 • Preferencje korzystania ze strony internetowej;
 • Informacje zwrotne dotyczące współpracy, usług, obsługi, strony i działań marketingowych oraz promocyjnych;
 • Źródłowe adresów IP;
 • Czas i data dostępów do strony www i jej zasobów;
 • Preferowanego języka;
 • Preferencji osobistych;
 • Preferencji produktowych i wybranych usług;
 • Przeglądarek i ich konfiguracji;
 • Różnych informacji dotyczących administrowania i ruchu na stronie internetowej

Niektóre informacje, szczególnie regulowane prawnie przez jednostki administracyjne lub licencje w sektorze prywatnym, pozwolenia, certyfikaty, karty, a także prawo jazdy, identyfikator ubezpieczeniowy / numer ubezpieczenia, paszport, karty ubezpieczeniowe, numery kuponów i tym podobne, łatwe do identyfikacji, są dobrowolne. Przekazanie tych danych zależy od Ciebie, podlegają one ochronie prawnej.


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych, co może skutkować automatycznym przetwarzaniem twoich danych osobowych.
 

 

II. Kontakt i prośby

W oparciu o FADPsprawie ustawy i standardów ochrony danych osobowych można się z nami skontaktować bezpłatnie, jeśli masz pytania dotyczące zbierania, przetwarzania lub wykorzystywania Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami mailowo: info.ch@trapezegroup.com lub pisemnie na adres: Trapeze Group Switzerland GmbH, Industriplatz 3, 8212 Neuhausen, Schweiz.

 

III. Wykorzystywane informacje

Informujemy iż możemy zbierać następujące dane wśród użytkowników naszej Witryny:

 • daty i czas odwiedzin witryny oraz przeglądanych zasobów, do których masz dostęp, w tym statystyk dotyczących blogów,
 • informacje dostarczane przez użytkownika poprzez wypełnienie formularzy na naszej stronie internetowej, w momencie zainteresowania otrzymywniem informacji, takich jak newsletter lub kontakt z nami za pośrednictwem strony kontaktowej,
 • informacje dostarczone nam podczas komunikacji z nami, niezależnie od jej powodu

Informacje zbierane i przechowywane w o odwiedzających naszą stronę są przede wszystkim używane w celu umożliwienia nam lepszego świadczenia naszych usług, w tym dostarczania newsletterów za pomocą poczty elektronicznej.

 

IV. Korzystanie z Google Analytics

Nasza witryna korzysta z usługi Google Analytics oferowaną przez firmę Google ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). Usługa Google Analytics korzysta z tzw. plików cookies, przechowywanych na komputerze w celu ułatwienia analizy korzystania i przeglądania witryny. Informacje generowane przez te pliki, takie jak czas, miejsce i częstotliwość odwiedzin naszej strony, w tym adres IP, są przesyłane do Google w USA i tam przechowywane. Firma Google wykorzystuje te informacje do analizowania ruchu i korzystania użytkowników z naszej witryny internetowej, tworzenia raportów dotyczących naszej firmy w Internecie i świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Firma Google może przekazać te informacje podmiotom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli te podmioty przetwarzają te dane w imieniu Google. Google oświadcza, że ​​nigdy nie połączy Twoiego adresu IP z innymi danymi zebranymi w Google. Możesz zapobiec pobieraniu plików cookies, odpowiednio dostosowując ustawienia w przeglądarce. Powinieneś jednak być świadomy, że w ten sposób możesz nie być w stanie w pełni wykorzystać wszystkich funkcji naszej witryny. Ponadto Google oferuje dodatek dezaktywacyjny dla większości obecnych przeglądarek, które zapewniają większą kontrolę nad tym, jakie dane może zbierać Google na witrynach, do których uzyskujesz dostęp. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Polityką prywatności Google  oraz Regulaminem Google Analytics. Google przyjmuje Ramowe zasady ochrony prywatności obowiązujące w Unii Europejskiej (UE) oraz Stanów Zjednoczonych (USA) w celu ochrony prywatności danych osób zamieszkałych w UE, a zatem również w Polsce, których dane są przekazywane do USA.

 

V. Pliki Cookies

Nasza strona korzysta z tzw. plików cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa pobiera i zapisuje na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane do ulepszenia naszej strony internetowej i powiązanych z nią usług. W większości przypadków są to tzw. pliki cookies sesji, które są usuwane po opuszczeniu naszej witryny. W pewnym stopniu pliki przekazują informacje używane do automatycznego rozpoznawania użytkownika. Rozpoznawanie odbywa się za pośrednictwem adresu IP zapisanego w plikach cookies. Uzyskane w ten sposób informacje służą poprawie naszych usług i przyspieszeniu dostępu do Witryny. Możesz zapobiec instalowaniu plików cookie przez odpowiednie dostosowanie ustawień przeglądarki. Powinieneś jednak być świadomy, że w ten sposób możesz nie być w stanie w pełni wykorzystać wszystkich funkcji naszej witryny

1. Marketo

Nasza strona internetowa korzysta z Marketo, usługi automatyki marketingowej oferowanej przez firmę Marketo z  USA. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Polityką prywatności Marketo. Marketo przyjmuje Ramowe zasady ochrony prywatności obowiązujące w Unii Europejskiej (UE) oraz Stanów Zjednoczonych (USA) w celu ochrony prywatności danych osób zamieszkałych w UE, a zatem również w Polsce, których dane są przekazywane do USA.

2. Salesforce

Nasza witryna korzysta z Salesforce, usługi zarządzania relacjami z klientami (Customer Relationship Management - CRM) firmy Salesforce (salesforce.com) z USA. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Polityką prywatności Salesforce. Salesforce przyjmuje Ramowe zasady prywatności obowiązujące w Unii Europejskiej (UE) oraz Stanów Zjednoczonych (USA) w celu ochrony prywatności danych osób zamieszkałych w UE, a zatem również w Polsce, których dane są przekazywane do USA.

3. Add to Calendar

Nasza witryna korzysta z funkcji „Dodaj do kalendarza” (addtocalendar.com), usługi, która umożliwia odwiedzającym witrynę dodawanie terminów do kalendarzy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę Add to Calendar.

 

VI. Korzystanie z elementów Mediów społecznościowych

1. Facebook

Nasza strona wykorzystuje elementy dostarczone przez Facebook (facebook.com) z USA. Za każdym razem, kiedy nasza witryna otrzyma żądanie dostępu z usługi Facebook, składnik wyświetli monit o pobraniu informacji z serwisu Facebook. Poprzez ten proces Facebook jest informowany, która dokładnie strona naszej witryny jest odwiedzana. Podczas uzyskiwania dostępu do naszej witryny po zalogowaniu się na Facebooku, Facebook wykorzystuje informacje zgromadzone przez ten składnik, aby zidentyfikować dokładną stronę, którą przeglądasz i powiązać te informacje z kontem osobistym na Facebooku. Klikając przycisk "Lubię to" lub wpisując komentarz, informacje te są przesyłane na Twoje konto osobiste na Facebooku i tam zapisane. Ponadto, Facebook jest informowany o Twojej wizycie na naszej stronie internetowej. Dzieje się tak bez względu na to, czy klikniesz na widget, czy nie. Jeśli chcesz zapobiec przenoszeniu i przechowywaniu danych przez Facebook na Twój temat oraz Twoich wyzyt na naszej stronie, musisz przed odwiedzeniem naszej strony wylogować się z Facebooka. Polityka prywatności portalu Facebook zapewnia dodatkowe informacje, w szczególności dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook, Twoich praw w tym zakresie, a także dostępnych opcji w celu ochrony prywatności. Ponadto, Facebook przyjmuje Ramowe zasady prywatności obowiązujące w Unii Europejskiej (UE) oraz Stanów Zjednoczonych (USA) w celu ochrony prywatności danych osób zamieszkałych w UE, a zatem również w Polsce, których dane są przekazywane do USA.

2. Google+

Nasza witryna wykorzystuje przycisk "+1" z Google+ - portalu należącego do Google w Stanach Zjednoczonych. Za każdym razem, gdy nasza strona otrzyma żądanie dostępu z przycisku "+1", wyświetli monit o pobranie informacji z serwisu Google. Poprzez ten proces Google est informowany, która dokładnie strona naszej witryny jest odwiedzana. Jak określa Google, Twoja wizyta poddawana jest dodatkowej analizie nawet w przypadku, gdy nie jesteś zalogowany na konto Google. Jeśli użytkownik zaloguje się do Google i kliknie przycisk "+1", Google może zebrać informacje o Twoim koncie Google, odwiedzanych witrynach oraz adres IP, a także inne informacje związane z przeglądarką. Pozwala to na zapisanie i publikowanie za pomocą przycisku "+1". Twoja rekomendacja Google +1 może wtedy pojawić się jako odnośnik w innych usługach Google, takich jak wyniki wyszukiwania, konto Google lub inne miejsca, na przykład w witrynach internetowych i reklamach internetowych, wraz z nazwą konta i w wybranych przypadkach z udostępnionym firmie Google zdjęciem. Ponadto Google może łączyć Twoją wizytę w naszej witrynie z danymi przechowywanymi przez Google. Google rejestruje te informacje w celu dalszego udoskonalania usług. Jeśli chcesz zminimalizować zbieranie informacji przez Google, takich jakie opisano wcześniej, musisz wylogować się z konta Google przed odwiedzeniem naszej witryny.  Polityka prywatności firmy Google i Regulamin przycisku google zawierają dodatkowe informacje. Ponadto firma Google przyjmuje Ramowe zasady prywatności  obowiązujące w Unii Europejskiej (UE) oraz Stanów Zjednoczonych (USA) w celu ochrony prywatności danych osób zamieszkałych w UE, a zatem również w Polsce, których dane są przekazywane do USA.

3. LinkedIn

Nasza strona wykorzystuje elementy udostępnione przez sieć społecznościową LinkedIn ze Stanów Zjednoczonych. Za każdym razem, gdy nasza strona otrzyma żądanie dostępu z dodatku LinkedIn, aplikacja poprosi o pobranie danych z serwisu LinkedIn. Poprzez ten proces LinkedIn jest informowany, która dokładnie strona naszej witryny jest odwiedzana. Klikając przycisk "Rekomendacja LinkedIn" po zalogowaniu się na konto LinkedIn, możesz połączyć treść z naszej witryny internetowej z profilem LinkedIn. Pozwala to LinkedIn połączyć Twoją wizytę w naszej witrynie z kontem LinkedIn. Nie mamy kontroli nad danymi, które LinkedIn gromadzi, a także nad zakresem danych gromadzonych przez firmę LinkedIn. Nie mamy też żadnej wiedzy na temat treści przekazanych do LinkedIn. Szczegóły dotyczące gromadzenia danych przez LinkedIn, a także prawa w tym zakresie oraz opcje ustawień przeglądarki można znaleźć w Polityce prywatności LinkedIn. Ponadto LinkedIn przyjmuje Ramowe zasady prywatności obowiązujące w Unii Europejskiej (UE) oraz Stanów Zjednoczonych (USA) w celu ochrony prywatności danych osób zamieszkałych w UE, a zatem również w Polsce, których dane są przekazywane do USA.

4. Twitter

Nasza strona wykorzystuje komponenty udostępnione przez firmę Twitter ze Stanów Zjednoczonych. Za każdym razem, kiedy nasza witryna otrzyma żądanie dostępu z komponentem Twitter, aplikacja poprosi o pobranie danych z serwisu Twitter. Poprzez ten proces Twitte jest informowany, która dokładnie strona naszej witryny jest odwiedzana. Nie mamy kontroli nad danymi gromadzonymi przez Twitter oraz nad zakresem gromadzonych danych. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą Twitter zbiera adresy URL każdej strony internetowej, a także adresy IP użytkownika, ale tylko w celu wyświetlenia elementów Twittera. Dodatkowe informacje można znaleźć w Polityce prywatności Twittera. Ponadto Twitter przyjmuje Ramowe zasady prywatności obowiązujące w Unii Europejskiej (UE) oraz Stanów Zjednoczonych (USA) w celu ochrony prywatności danych osób zamieszkałych w UE, a zatem również w Polsce, których dane są przekazywane do USA.

Statystyki

Należy pamiętać, że zagregowane statystyki i informacje, w których nie można zidentyfikować tożsamości konkretnej osoby, nie są uznawane za dane osobiste. Trapeze zastrzega sobie prawo do wykorzystania zagregowanych informacji w dowolny sposób, który według własnego uznania jest odpowiedni. Wykorzystanie takich zagregowanych informacji może obejmować, między innymi, przygotowywanie zagregowanych statystyk użytkowników i podsumowań informacji w celu poprawy efektywności, skuteczniejszego opisu naszych ofert produktowych i usługowych oraz pomocy w promocji naszych produktów i usług. Statystyki zagregowane i informacje nie zawierają danych osobowych.

ITS oraz systemy biletowe

+41 58 911 11 11

Planowanie I zarządzanie operacyjne

+45 87 44 16 00

Zainteresowany naszymi rozwiązaniami?

Poproś o prezentację

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Poproś o informację