Kontakt
Obsługa klienta
Newsletter

Systemy ITS dla operatorów transportu

System kontroli operacji Trapeze wspiera operatorów transportowych w lokalnym sektorze transportu publicznego w oparciu o wiedzę technologiczną, ekologiczną i ekonomiczną.

System kontroli operacyjnej AVLC/ITCS

Bardziej atrakcyjny transport publiczny z Trapeze

Centrum sterowania jest sercem naszego systemu kontroli operacji. Stąd dyspozytorzy mają dostęp do wszystkich funkcji systemu. Wszystkie stacje robocze posiadają w pełni graficzny, intuicyjny interfejs użytkownika. Odpowiada on najnowszym zasadom ergonomii. Oprogramowanie sterujące komputera może być wysoce sparametryzowane. W ten sposób możliwe jest uwzględnienie indywidualnych wymagań każdej firmytransportu publicznego.

 • AVLC / ITCS dla Twojej firmy: wyjątkowy i dostosowany do Twoich potrzeb
  Możesz skorzystać z zalet naszego systemu sterowania operacyjnego LIO i naszego bogatego doświadczenia w instalacji systemów sterowania. Nazwa produktu LIO oznacza Leading, Informing, Organizing. Nasze produkty ułatwiają wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości w codziennym prowadzeniu działalności i unikania nieefektywności. Technologia centrum sterowania, systemy pokładowe i moduły informacji pasażerskiej - to kompletne rozwiązania z jednego źródła.
  Następnie modyfikujemy je tak, aby pasowały do Twojej unikalnej sytuacji operacyjnej. Zapewnia to najlepsze wyniki - dzień po dniu! Możemy również dostarczyć podsystemy, takie jak pakiet produktów do informacji o pasażerach.
  Czytaj więcej
 • Technologia Centrum Kontroli
  Nasza technologia centrum sterowania oferuje operatorowi transportowemu ogromny potencjał obniżania kosztów operacyjnych. Optymalizuje rozmieszczenie personelu, operacje flotowe i czasy podróży. Umożliwia wdrożenie priorytetu dla transportu publicznego na skrzyżowaniach, co sprawia, że autobusy i tramwaje są zawsze pod ręką, dzięki czemu pasażerowie szybciej dotrą do miejsc docelowych. Wpływa to na niezbędną wielkość floty - lub możesz zaoferować częstszą obsługę dzięki istniejącej flocie. Nasz system wspiera dyspozytorów i kierowców w szybkim i niezawodnym wykonywaniu zadań. Z kolei pasażerowie korzystają z szybszych, bardziej punktualnych połączeń, zapewnienionych przesiadek i najświeższych informacji.
  Czytaj więcej
 • Zarządzanie Incydentami
  Nasze aplikacje Intelligent Decision Support (IDS) i Business Intelligence uzupełniają system kontroli operacji, poprawiając jakość pracy w organizacji transportowej. Zarządzanie incydentami z IDS zapewnia szybkie i właściwe przetwarzanie informacji przez dyspozytorów; analiza danych za pomocą BI wyjaśnia wszelkie problemy związane z procedurami operacyjnymi i generuje informacje na temat podejmowania decyzji w odniesieniu do zarządzania.
  Czytaj więcej

 • ​Centrum zarządzania danymi
  Wszystkie komponenty systemu korzystają z centrum danych, które zarządzania nimi i przekazuje do pojazdów. W rezultacie dane dotyczące systemu sterowania i wszystkich składników uczestnika muszą zostać zarejestrowane tylko raz. Dzięki temu oszczędza się czas i w łatwy sposób wdraża nowe informacje we wszystkich pojazdach. Aplikacja Depot Data Management (DDM) opracowana przez Trapeze rozprowadza dane między centralnym systemem danych a urządzeniami docelowymi w pojazdach (komputer pokładowy, wyświetlacze wielofunkcyjne itp.). Każda zajezdnia ma wiele punktów dostępu do bezprzewodowej wymiany danych między serwerami i pojazdami.
  Czytaj więcej

 • Komunikacja głosowa i radiowa
  System radiowy stanowi szkielet nowoczesnego automatycznego systemu lokalizacji i sterowania pojazdem, ponieważ wszystkie scentralizowane i zdecentralizowane komponenty są połączone radiowo. Nasz system doskonale nadaje się do wykorzystania w połączeniu z radiem cyfrowym, analogowym i publicznymi sieciami radiowymi. W ramach systemu sterowania pojazdy na trasie komunikują się w zależności od tego, które kanały komunikacyjne są dostępne: analogowo, cyfrowo (TETRA, TETRAPOL, GSM, GPRS, UMTS) lub innymi dostępnymi, uzgodnionymi systemami.

 • Systemy pokładowe
  Jako centrum komunikacyjne, komputery pokładowe Trapeze Intelligent Touch Terminal (ITT) lub IBISplus oferują wiele różnych interfejsów do integracji szerokiej gamy urządzeń peryferyjnych pojazdu. Ich koncepcja i cechy są dostosowane do pojazdów drogowych i szynowych wykorzystywanych w lokalnym transporcie publicznym. Komputery pokładowe oferują kierowcy wysoce zautomatyzowane środowisko pracy.
  Czytaj więcej

 • Priorytet na skrzyżowaniach
  Transport publiczny będzie atrakcyjny dla użytkowników, jeśli zaoferuje szybkie, punktualne usługi działające w krótkim odstępie czasu w ramach zoptymalizowanej sieci. Jednak analiza w czasie rzeczywistym wielokrotnie pokazuje, że autobusy i pociągi spędzają około jednej trzeciej swojego czasu na czerwonym świetle.

 • Analiza danych i raportowanie
  Komputer pokładowy rejestruje duże ilości danych podczas podróży. Można to ocenić za pomocą naszego oprogramowania statystycznego. BI oferuje wiele funkcji, na przykład sprawdzanie i dokumentowanie skuteczności wprowadzonych operacji. Dzięki temu zarządzający transportem mają dane potwierdzające ich decyzje.
  Czytaj więcej

Systemy pokładowe dla autobusów i tramwajów

 • Komunikacja w pojeździe
  Nasze systemy pokładowe dla autobusów i tramwajów wspierają kierowców w ich pracy i pozwalają firmom transportu publicznego na skuteczne zarządzanie pojazdami w określonym czasie. Ponad 35 000 komputerów pokładowych Trapez jest obecnie w użyciu na całym świecie, co potwierdza ich łatwość instalacji, wysoką wydajność, niezawodność, długą żywotność i łatwą konserwację. Nasze systemy pokładowe zapewniają najnowocześniejszą komunikację dla autobusów i tramwajów, wygodną obsługę i kompleksowe informacje w pojeździe, a także komunikację za naciśnięciem jednego przycisku oraz łatwą instalację i najwyższą niezawodność.
  Czytaj więcej

 • Komputer pokładowy dla kierowcy
  Podstawową zaletą dla kierowcy jest wsparcie jakie oferują nasze komputery pokładowe. Terminal użytkownika w kabinie kierowcy automatycznie pokazuje mu wszystkie istotne informacje. Harmonogram i sekwencja wzorców wraz z nawigacją satelitarną GPS umożliwia systemowi komputerowemu ustalenie pozycji kierowcy i obliczenie czasu względem  rozkładu jazdy. W ten sposób można zapewnić kierowcy, pasażerom i centrum kontroli bieżące informacje o aktualnej sytuacji na dowolnej trasie. Zadania, takie jak ogłaszanie następnego przystanku, zmiana tekstu docelowego na wewnętrznych i zewnętrznych znakach informacji pasażerskiej, są wyzwalane automatycznie przez komputer pokładowy. Po drodze system wpływa na sygnalizację świetlną, w celu zapewnienia priorytetu dla autobusów i tramwajów.
  Czytaj więcej

 • Nowoczesna platforma komunikacyjna dla autobusów i tramwajów
  Komputer pokładowy Intelligent Data Router (IDR-full) firmy Trapeze działa jako platforma komunikacyjna - tekstowa i głosowa między kierowcą, pasażerami i centrum kontroli. IDR-full stanowi uzupełnienia funkcjonalności inteligentnego urządzenia sterującego oraz automatu biletowego. Jako połączenie komputera pokładowego i routera, integruje wiele różnych elementów - od urządzenia radiowego poprzez kasowniki biletów po system multimedialny. System ten daję szansę na integrację istniejących zasobów i  technologii pokładowej w jedno usprawnione rozwiązanie, które przynosi korzyści zarówno pasażerom, jak i operatorom.  
  Czytaj więcej

 • Drukarka biletowa z komputerem pokładowym
  Innowacyjne połączone urządzenie ticontrol.500 to komputer pokładowy i drukarka biletów. Nowoczesna szklana konstrukcja przednia elegancko łączy się z każdym pojazdem. Kierowca używa jednego ekranu, a pasażerowie mogą śledzić proces zakupu lub sprawdzać ważność biletu na drugim ekranie.
  Czytaj więcej

 • System kontroli dostępu
  Coraz więcej firm transportowych wprowadza Systemy rejestracji przejazdu, w celu obniżenia poziomu nieuiszczonych opłat i zagwarantowania dochodu ze sprzedaży biletów..
  Czytaj więcej

 • Wyświetlacz informacji pasażerskiej
  Komputer pokładowy odgrywa główną rolę zarówno dla informacji wizualnych oraz głosowych dla pasażerów. Przygotowuje wszystkie dane do Wielofunkcyjnego wyświetlacza (MFD) w pojeździe oraz na zewnętrznym znaku informacji pasażerskiej i wysyła je do urządzeń, w tym informację o kolejnych przystankach, zapewnionych przesiadkach, reklamach lub informacji dla turystów. Komunikaty audio - takie jak komunikaty o następnym przystanku - przeznaczone do wysłania za pośrednictwem komputera pokładowego do wnętrza pojazdu lub do zewnętrznych głośników informujących pasażerów o przystankach, są uruchamiane automatycznie lub ręcznie w centrum sterowania.
  Czytaj więcej

 • Śledzenie pojazdów za pomocą urządzeń z systemem Android
  plikacja Trapeze SmartVLU (aplikacja na smartphone) oferuje pełną integrację z technologią centrum sterowania dla pojazdów transportu publicznego i może być używana z większością urządzeń z systemem Android.
  Czytaj więcej

Usługi - Jesteśmy partnerem dla naszych klientów

Od ponad 40 lat jesteśmy niezawodnym i kompetentnym partnerem dla naszych klientów i zapewniamy usługi wysokiej jakości. Nasza kompleksowa oferta usług jest całkowicie dostosowana do potrzeb i wymagań klientów. Gwarantuje to sprawne funkcjonowanie naszych rozwiązań i systemów. 

Nasze usługi:

 • Całodobowe wsparcie - hotline
 • Portal klienta i konserwacja zapobiegawcza
 • Programy szkoleniowe dla użytkowników i zarządu
 • Programy e-learningowe dostępne w dowolnym miejscu i czasie
 • Wewnętrzne centrum napraw sprzętu

ITS oraz systemy biletowe

+41 58 911 11 11

Planowanie I zarządzanie operacyjne

+45 87 44 16 00

Zainteresowany naszymi rozwiązaniami?

Poproś o prezentację

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Poproś o informację