Kontakt
Obsługa klienta
Newsletter

Kolej: Planowanie

Częste zmiany i postępy w operacjach kolejowych wymagają rozbudowanych, zintegrowanych narzędzi planowania i symulacji. Zestaw narzędzi do planowania i zarządzania firmy Trapeze pomaga szkolić operatorów w budowaniu rozkładów jazdy i testowaniu ich wydajności, symulowaniu operacji kolejowych i planowaniu wykorzystania pojazdów oraz załogi. Pomaga to w zapewnieniu efektywnych operacji kolejowych - od długoterminowego planowania strategicznego do wdrożenia tych planów w codziennej eksploatacji.

Kolej - symulowanie i modelowanie


Symulacja infrastruktury, zasilania, rozkładów jazdy i operacji kolejowych.

Symulacje umożliwiają ekspertom kolejowym i inżynierom przewidywanie zachowania taboru, systemów sygnalizacyjnych i sieci zasilających, a także całych pociągów.

Nasz Analizer Niezawodności Rozkładów (TTRA) to narzędzie symulacyjne, które wykorzystuje zasady planowania rozkładu jazdy do przewidywania opóźnień pociągów i identyfikacji możliwych do uniknięcia słabych punktów w dowolnym rozkładzie jazdy, np. gdy występują drobne zakłócenia, takie jak problemy z wydajnością trakcji lub tymczasowe ograniczenia prędkości.

Narzędzia RailPlan i PowerPlan firmy Trapeze umożliwiają użytkownikom symulowanie zdolności operacyjnych planowanej lub istniejącej infrastruktury kolejowej na wysokim poziomie szczegółowości przy użyciu podstawowych zasad fizyki. Nasz zintegrowany pakiet, RailPlan i PowerPlan posiada pętlę sprzężenia zwrotnego, która uwzględnia interakcję pomiędzy systemem zasilania elektrycznego i charakterystyką trakcyjną pojazdu i modeluje każdy z nich z drugiej strony.

PowerPlan symuluje i oblicza zapotrzebowanie na energię, która jest wymagana w sieci energetycznej kolei. Zdolność PowerPlan do modelowania urządzeń do hamowania odzyskowego i magazynowania energii stanowi dodatkową zaletę dla każdego, kto chce wydajniej wykorzystywać energię.

Dowiedz się więcej, pobierz:
Trapeze Rail System: Simulation and Planning & Trapeze Rail System Timetable Robust Analyser | Trapeze Rail System Timetable Planning


Kolej - Rozkład jazdy


Wiarygodne, wydajne i wolne od konfliktów rozkłady jazdy.

TrainPlan zapewnia pełne wsparcie procesu planowania operacji kolejowych. Dzięki w pełni skalowalnemu narzędziu do planowania rozkładów jazdy TrainPlan możesz szybko i łatwo opracować plany usług kolejowych, które leżą u podstaw harmonogramu. W ten sposób możesz - w bardzo krótkim czasie - opracować i porównać wiele różnych scenariuszy rozkładu jazdy. Narzędzie wykorzystuje zdefiniowane kalendarze, przekrojowe czasy pracy i charakterystyki taboru kolejowego w celu sprawdzenia poprawności rozkładu jazdy i weryfikuje, czy nie występują konflikty z innymi usługami lub z konserwacją czy wyłączeniem torów. Oznacza to, że możesz łatwo zaplanować i opracować realne rozkłady jazdy.

Priorytetyzacja dostępu do toru

Optymalne wykorzystanie sieci kolejowej staje się coraz ważniejsze, ponieważ wzrasta zapotrzebowanie na transport kolejowy. Dzięki AccessPlan można identyfikować nowe lub nieużywane trasy pociągów, a także przesyłać, przetwarzać i zarządzać dyspozycje dla pociągów za pośrednictwem Internetu. Dzięki temu klienci właściciela infrastruktury mogą bezpośrednio wchodzić w interakcję z systemem, aby zgłaszać zapotrzebowanie dotyczące dodatkowych i regularnych usług kolejowych. Umożliwia także użytkownikowi sprawdzenie statusu tych żądań i przeglądanie proponowanych zmodyfikowanych rozkładów jazdy. Ponadto umożliwia klientom oddzielne rejestrowanie informacji handlowych, a w razie potrzeby łączenie tych informacji z ostatecznymi ofertami trasy.

To learn more, download:
Trapeze Rail System Timetable Planning | Trapeze Rail System Timetable Robustness Analyser


Kolej - zarządzanie załogą i taborem


Planowanie zasobów w celu realizacji rozkładów

ResourcePlan (część Trapeze Rail System) tworzy grafiki dla załogi i pojazdów, korzystając z danych rozkładu jazdy wygenerowanych w narzędzia TrainPlan i zatwierdza harmonogramy zasobów względem zasad planowania i ograniczeń. Przejrzysty i przyjazny dla użytkownika system umożliwia wizualizację, zmiany i łączenie planów zasobów w sposób efektywny i wydajny. 

Skuteczne zarządzanie usługami kolejowymi jest ograniczone przez dwa czynniki: zasoby mobilne (tabor kolejowy, załogi pociągów) i wydajność trakcji. ResourcePlan oferuje możliwość zintegrowanego planowania wykorzystania pociągów i zasobów. Może być wykorzystany do stworzenia planu opartego na zasobach lub harmonogramie.

                                                                                   To learn more, download:
                                                                                   Trapeze Rail System Timetable Planning |

ITS oraz systemy biletowe

+41 58 911 11 11

Planowanie I zarządzanie operacyjne

+45 87 44 16 00

Zainteresowany naszymi rozwiązaniami?

Poproś o prezentację

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Poproś o informację