Kontakt
Obsługa klienta
Newsletter

System dyspozytorski dla mobilności

Na obszarach o niskiej i malejącej gęstości zaludnienia coraz trudniej jest finansować konwencjonalne usługi transportu na stałe trasy. Niemniej jednak, atrakcyjne i niedrogie usługi są nadal możliwe dzięki elastycznym formom publicznego transportu miejskiego, a usprawniona i dopasowana sieć szkieletowa na głównych trasach w godzinach szczytu jest uzupełniana usługami transportowymi reagującymi na zapotrzebowanie.

Utrzymanie i dalszy rozwój wydajnych systemów mobilności publicznej to jedne z podstawowych zadań dla nowoczesnego transportu publicznego. Dostęp do usług transportu miejskiego dla wszystkich obywateli jest zatem niezbędnym elementem wypełniania tych obowiązków. W Trapeze z dumą wspieramy te działania, pomagając osobom odpowiedzialnym za nie, poprzez kompletne rozwiązania techniczne w zakresie tworzenia powiązanych systemów.

Korzyści:

System dyspozytorski w celu zapewnienia mobilności publicznej w transporcie na żądanie:

  • Niewielkie nakłady szkoleniowe i łatwa obsługa
  • Elastyczne wykorzystanie każdej stacji roboczej dzięki dostępowi zdalnemu przez internet
  • Ujednolicona baza informacji dla wszystkich zaangażowanych dzięki możliwościom dla wielu użytkowników i klientów
  • Bezpieczeństwo danych dzięki autoryzacji opartej na rolach i dostępie chronionym
  • Wysoki poziom oszczędności dzięki wiązaniu podróży i optymalizacji tras
  • Zwiększona przejrzystość i bezpieczeństwo dzięki widokowi map żądań podróży i połączonych podróży
  • Szybka i niezawodna informacja o podróży ze szczegółowymi danymi 
  • Aktywna kontrola kosztów dzięki łatwemu sprawdzaniu podróży i opłat oraz kompleksowym funkcjom księgowym
  • Rzetelna rachunkowość poprzez dokumentację anulacji i niewykorzystania zamówionej usługi
  • Przyjazny dla klienta dzięki automatycznemu i niezawodnemu przekazywaniu zapisanych pasażerów i informacji do kierowcy
Napisz

Przykładowe wdrożenie


Przed 2006 r. wszystkie usługi transportowe OWL Verkehr w zakresie transportu na żądanie nadal były odbierane, rezerwowane i wykonywane przez poszczególne przedsiębiorstwa transportu publicznego. Wymagania firm transportowych, presja kosztowa i nowy szeroki zakres możliwości w obszarze usług transportowych na zapotrzebowanie sprawiły, że pożądane było wspólne rozwiązanie. Oczekiwano, że nowy system będzie dostępny w Internecie i umożliwi zarządzanie wszystkimi oferowanymi usługami. System miał również zapewniać automatyczne, weryfikowalne i przejrzyste rozliczanie zarezerwowanych podróży.

Szukając rozwiązania, OWL Verkehr znalazł system Trapeze T.DiMo.

Czytaj więcej

Informacje produktowe

Na obszarach o niskiej i malejącej gęstości zaludnienia coraz trudniej jest finansować konwencjonalne usługi transportu na stałe trasy. Niemniej jednak, atrakcyjne i niedrogie usługi są nadal możliwe dzięki elastycznym formom publicznego transportu miejskiego, a usprawniona i dopasowana sieć szkieletowa na głównych trasach w godzinach szczytu jest uzupełniana usługami transportowymi reagującymi na zapotrzebowanie.

Utrzymanie i dalszy rozwój wydajnych systemów mobilności publicznej to jedne z podstawowych zadań dla nowoczesnego transportu publicznego. Dostęp do usług transportu miejskiego dla wszystkich obywateli jest zatem niezbędnym elementem wypełniania tych obowiązków. W Trapeze z dumą wspieramy te działania, pomagając osobom odpowiedzialnym za nie, poprzez kompletne rozwiązania techniczne w zakresie tworzenia powiązanych systemów.

Czytaj więcej

ITS oraz systemy biletowe

+41 58 911 11 11

Planowanie I zarządzanie operacyjne

+45 87 44 16 00

Zainteresowany naszymi rozwiązaniami?

Poproś o prezentację

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Poproś o informację