Kontakt
Obsługa klienta
Newsletter

Zarządzanie operacyjne w transporcie publicznym

Poznaj rozwiązania, które już dziś pozwolą Ci na skuteczne zarządzanie transportem publicznym, wpływając na zadowolenia załogi, satysfakcję pasażerów i przychody.

Optymalizacja załóg oraz zarządzanie i alokacja pojazdów

System Trapeze do zarządzania operacjami to zintegrowany system alokacji i zarządzania załogą oraz pojazdami. Jest to jeden z najpotężniejszych systemów na rynku i pomaga obniżyć koszty poprzez lepsze zarządzanie zasobami i ich wykorzystanie.

Rozwiązanie do zarządzania operacjami wspiera planowanie obowiązków, planowanie zapotrzebowania na personel, zarządzanie pojazdem, komunikację z pracownikami i automatyczne obliczanie płac. Ponadto zapewnia efektywne wykorzystanie personelu i pojazdów, a dodatkowo stały, szczegółowy obraz statusu każdego dnia roboczego.

Dowiedz się więcej, pobierz:

 • System zarządzania operacyjnego - Trapeze Operations Management System [ENG]
 • Optymalizacja z Trapeze Optimisation [ENG] 
 • Efektywne zarządzanie operacyjne w Bremmer Strassenbahn - Niemcy [ENG]
 • Optymalizacja dyżurów i oszczędności w Keolis - Norwegia [ENG] 

Planowanie średnio i długoterminowe

Długoterminowe i średnioterminowe planowanie dyżurów można uprościć za pomocą szablonów zestawień. Szablony można generować, edytować i dostosowywać indywidualnie, aby dopasować się do zmieniających się potrzeb. Planowane nieobecności i planowanie zdolności operacyjnej są silnymi cechami przy akceptowaniu urlopów, preferowanych dni urlopu macierzyńskiego itp. Zapewnia dobry przegląd bilansu podaży i popytu operacyjnego. Pomaga to w codziennych obowiązkach zespołowi dyspozytorskiemu uzyskać poprzez przegląd dostępnych i zastępczych zasobów. Podobnie jak w przypadku wszystkich dyżurów, wpisy o nieobecności są automatycznie sprawdzane pod kątem zgodności z przepisami prawnymi i umowami wewnętrznymi, a planista jest informowany o wszelkich potencjalnych konfliktach.

Dowiedz się więcej, pobierz:

 • System zarządzania operacyjnego - Trapeze Operations Management System [ENG]
 • Optymalizacja z Trapeze Optimisation [ENG] 
 • Efektywne zarządzanie operacyjne w Bremmer Strassenbahn - Niemcy [ENG]
 • Optymalizacja dyżurów i oszczędności w Keolis - Norwegia [ENG] 

Zarządzanie codzienne

Do codziennego zarządzania personelem niezbędny jest przejrzysty przegląd i dobre wsparcie oprogramowania. Nieprawidłowo przydzielone dyżury i pojazdy mogą powodować niepotrzebnie wysokie koszty dla organizacji. System Trapeze pozwala w prosty sposób na wprowadzanie planowanych i nieplanowanych zmian. Personel zastępczy oraz pojazd mogą się kontaktować i przypisywać automatycznie lub ręcznie. System aktualizuje konta automatycznie, a dla dodatkowo zapewnia przestrzeganie wszystkich umów o pracę i zasad obowiązujących w przedsiębiorstwie.

Obliczanie płac może być trudne, ponieważ trzeba wziąć pod uwagę tak wiele zasad i przepisów, ale w systemie Trapeze wszystkie zasady i przepisy są wprowadzane do systemu raz, a system zapewnia prawidłowe naliczanie wynagrodzeń.

Dowiedz się więce, pobierz:

 • System zarządzania operacyjnego - Trapeze Operations Management System [ENG]
 • Optymalizacja z Trapeze Optimisation [ENG] 
 • Efektywne zarządzanie operacyjne w Bremmer Strassenbahn - Niemcy [ENG]
 • Optymalizacja dyżurów i oszczędności w Keolis - Norwegia [ENG] 

Komunikacja z pracownikami

Trapez oferuje internetowe, tekstowe i mobilne aplikacje ułatwiające komunikację oraz wymianę danych z pracownikami. W zależności od wymagań możesz wybrać funkcję, która najlepiej pasuje do organizacji. Nasze aplikacje ułatwiają komunikację z kierowcami, zapewniając im szybki i łatwy dostęp do informacji oraz dokumentów, znacznie ułatwiając codzienne zadania.

Dzięki naszym rozwiązaniom możesz dać swoim pracownikom dostęp do logowania i rejestrowania godzin pracy zdalnie, posiadając nad tym stałą kontrolę, dzięki czemu skuteczniej zardządzasz w trakcie powstających incydentów i zakłóceń. Rozwiązania dają dokładny przegląd godzin pracy, zadań pracy, urlopów itp.

Dowiedz się więcej, pobierz:

 • Aplikacje Trapeze Crew App & Crew App+ [ENG]
 • Komunikacja z pracownikami - Trapeze Employee Communication [ENG]
 • System zarządzania operacyjnego - Trapeze Operations Management System [ENG]

Business info

Narzędzie analizy biznesowej Trapeze to rozwiązanie do raportowania, monitorowania i analizy zaprojektowane w celu umożliwienia dokładniejszego badania efektywności biznesowej poprzez przekazywanie przydatnych informacji do kluczowych osób. Moduł jest zdolny do integracji z systemem Trapeze i nie tylko, analiza biznesowa ma na celu umożliwienie każdemu użytkownikowi łatwego dostępu, interakcji i wykorzystywania informacji operacyjnych oraz finansowych w celu podejmowania skutecznych decyzji biznesowych i zmian.

Nasze rozwiązanie BI dostarcza kluczowych wskaźników wydajności, na przykład miesięcznego przeglądu stanu efektywności operacyjnej w firmie na różnych poziomach, porównania wyników poszczególnych jednostek w organizacji i rozwoju wydajności poszczególnych jednostek w organizacji.

Dowiedz się więcej, pobierz:

 • Aplikacja Trapeze Business Info [ENG]

ITS oraz systemy biletowe

+41 58 911 11 11

Planowanie I zarządzanie operacyjne

+45 87 44 16 00

Zainteresowany naszymi rozwiązaniami?

Poproś o prezentację

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Poproś o informację