Kontakt
Obsługa klienta
Newsletter

Elastyczna oferta lokalnego transportu publicznego na obszarach wiejskich

Efektywna i pokrywająca zapotrzebowanie usług transportowych działalność na obszarach wiejskich jest bardzo trudna. Poznaj rozwiązania dla elastycznego transportu oferowanych przez Trapeze i już dziś pomyśl o zwiększeniu efektywności swojej działalności.

Wyzwanie: Nieefektywność tradycyjnego modelu transportu

Ograniczenia budżetowe, zmniejszająca się populacja w niewielkich ośrodkach miejskich i zmieniające się wzorce podróży stanowią poważne wyzwanie dla tradycyjnego modelu komunikacji miejskiej oraz gminnej. Efektem tego jest fakt, że usługi transportowe często nie spełniają wymagań pasażerów na danym obszarze. To prowadzi do nierentowności usługi, ponieważ zmniejsza się ilość użytkowników. Tradycyjny model transportu publicznego na obszarach wiejskich nie zapewnia  mobilności, której potrzebują mieszkańcy.

Rozwiązanie: Innowacje w usługach transportu lokalnego

Rozwiązaniem jest stworzenie innowacyjnych koncepcji lokalnego transportu publicznego. W tym celu wymagane jest wsparcie informatyczne. Trapeze oferuje rozwiązanie, które stwarza solidne podstawy dla wszystkich zainteresowanych stron zaangażowanych w takie inicjatywy. W rzeczywistości rozwiązanie tworzy proces, który umożliwia pasażerom poproszenie o przejazd środkami transportu. Umożliwia to organom transportu publicznego skuteczniejsze zarządzanie relacjami i przepływami pracy/zamówień dla operatorów.

Korzyści: Usługi odpowiadające wymaganiom pasażerów

W obszarach o niewielkim zaludnieniu można skutecznie wykorzystywać lokalnych operatorów transportu publicznego dostosowując kursy do wymagań pasażerów. Zapewnia to atrakcyjny i skuteczny lokalny transport publiczny, wspierając zarówno mobilność, jak i atrakcyjność regionu.

ITS oraz systemy biletowe

+41 58 911 11 11

Planowanie I zarządzanie operacyjne

+45 87 44 16 00

Zainteresowany naszymi rozwiązaniami?

Poproś o prezentację

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Poproś o informację