Kontakt
Obsługa klienta
Newsletter

Monitorowanie i zarządzanie flotą w czasie rzeczywistym

W godzinach szczytu prace w centrach sterowania są często stresujące i wymagające - zwłaszcza w przypadku nieprawidłowości i powstaniu zakłóceń sieci ruchu. W tych sytuacjach dyspozytory muszą w pełni móc polegać na systemach sterowania operacyjnego przy podejmowaniu niezwłocznych decyzji. Celem jest zapewnienie szybkiego, kontrolowanego i celowego działania, które doprowadzi do przywrócenia prawidłowego stanu sieci, a także zniwelowania powstających dodatkowych kosztów operacyjnych.

Wyzwanie: Minimalizacja kosztów zakłóceń sieci

Nie można całkowicie wyeliminować zakłóceń w ruchu, nieplanowanych zmian trasy lub incydentów wpływających na działanie sieci. Takie sytuacje są dla operatorów transportu publicznego bardzo kosztowne. Dyspozytorzy muszą radzić sobie z dużym natężeniem informacji, łączyć je i konfrontować z zaplanowanymi harmonogrami w sieci ruchu. W tym celu muszą polegać na optymalnym wykorzystaniu załogi i dysponowaniu pojazdami rezerwowymi. Szybkie działanie pozwala na błyskawiczne zidentyfikowanie kłopotów operacyjnych i przeciwdziałanie im. Innym celem jest zapewnienie pasażerom w całej sieci jak najmniejszych opóźnień i wydłużeń czasu podróży, zapewnienia przesiadek i informacji o odchyleniach od rozkładu.

Rozwiązanie: Skalowalny i kompletny system kontroli

Skalowany, przyjazny dla użytkownika i wysoce wydajny system kontroli operacyjnej pomaga zapewnić optymalne procedury w oparciu o dostępne zasoby, tak w regularnych m jak i wyjątkowych warunkach. Dyspozytor w centrum sterowania ma stały przegląd aktualnych wydarzeń w całej sieci. Komunikacja głosowa i radiowa, przekazywanie danych w czasie rzeczywistym. pozwala mu znać dokładną lokalizację każdego pojazdu. System z nowoczesnym ergonomicznym ekranem udostępnia zintegrowane i elastyczne funkcje map GIS, informacje w czasie rzeczywistym z sieci oraz standardowe interfejsy do integracji danych otrzymanych z systemów innych firm. Rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb pomaga pracownikom w kluczowych momentach, by mogli szybko podjąć właściwe decyzje.

Korzyści: Niższe koszty i zadowoleni pasażerowie

Każda awaria w sieci generuje dodatkowe koszty, a im szybciej uda się przywrócić system do prawidłowego działania, tym mniejsze będą dodatkowe koszty. Niezbędne wsparcie zapewnione jest przez system sterowania. Pozwala on reagować w krótszym czasie i podjąć właściwe działanie w odpowiedniej kolejności. To z kolei pozwala znacznie ograniczyć wpływ zakłóceń na działanie sieci.

System sterowania operacyjnego przynosi korzyści nie tylko  operatorowi, a także pasażerom poprzez oferowanie im informacji w czasie rzeczywistym. Wpływa na skrócenie czasów podróży i zapewnia informacje o możliwych przesiadkach. W razie problemów w sieci pasażerowie są informowani na bieżąco i konsekwentnie, o powstających odchyleniach, zastępstwach oraz - w razie konieczności - zablokowaniu linii. Pozwala to na dostarczanie pasażerom prawidłowych i aktualnych informacji, co pomaga poprawić ich satysfakcję.

ITS oraz systemy biletowe

+41 58 911 11 11

Planowanie I zarządzanie operacyjne

+45 87 44 16 00

Zainteresowany naszymi rozwiązaniami?

Poproś o prezentację

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Poproś o informację