Kontakt
Obsługa klienta
Newsletter

Reagowanie na zmiany i zakłócenia sieci w czasie rzeczysiwtym

Proces transportowy jest rezultatem starannego planowania i zarządzania. Jeśli planowanie jest poprawne, rzeczywiste procesy mogą być stosunkowo proste. Jednak nawet najbardziej szczegółowe planowanie nie wyeliminuje wszystkich zakłóceń w codziennych operacjach. W sytuacjach niestandardowych kluczowy jest łatwy dostęp do konkretnych informacji, które mogą w znacznym stopniu ułatwić personelowi operacyjnemu rozwiązywanie problemów i podejmowanie świadomych decyzji. W rzeczywistości potrzebują tych informacji, aby wiedzieć, jak powinni reagować na zakłócenia i problemy sieci, a także jakie konsekwencje tych problemów mogą wystąpić.

Wyzwanie: Jak skutecznie rozwiązać problemy

Proces transportowy jest rezultatem starannego planowania i zarządzania. Jeśli planowanie jest poprawne, rzeczywiste procesy mogą być stosunkowo proste. Jednak nawet najbardziej szczegółowe planowanie nie wyeliminuje wszystkich zakłóceń w codziennych operacjach. W sytuacjach niestandardowych kluczowy jest łatwy dostęp do konkretnych informacji, które mogą w znacznym stopniu ułatwić personelowi operacyjnemu rozwiązywanie problemów i podejmowanie świadomych decyzji. W rzeczywistości potrzebują tych informacji, aby wiedzieć, jak powinni reagować na zakłócenia i problemy sieci, a także jakie konsekwencje tych problemów mogą wystąpić.

Rozwiązanie: Pełny przegląd operacyjny

Rozwiązaniem dla jest wykorzystanie zapisanej bazy zasobów, aby zapewnić pracownikom pełny przegląd pojazdów i załogi w tym samym czasie. System Trapeze Rail pozwala zrozumieć konsekwencje dla sieci według podziału na pojazdy, załogę i pasażerów, gdy zaplanowane usługi zostaną zakłócone lub zmienione. Automatycznie w czasie rzeczywistym ukazuje powstały problem i w przypadku wystąpienia zmian przedstawia konsekwencje, jeśli nie zostaną podjęte żadne środki zaradcze. Dzięki temu pracownicy otrzymują potrzebne informacje, aby podjąć świadome decyzje, które pomogą zapewnić skuteczne działanie operacyjne.

Korzyści: Pełna kontrola nad działaniami

Pełny przegląd pojazdów i załogi zapewnia całkowitą kontrolę nad operacjami i pozwala skutecznie reagować na zmiany i problemy. System dostarcza dokładnych informacji na temat konsekwencji każdej zmiany lub decyzji. Oznacza to, że podejmowane kroki w celu jak najszybszej odpowiedzi na problemy są pewne i minimalizują zakłócenia odczuwane przez pasażerów. Ten ostatni punkt ma zasadnicze znaczenie, ponieważ oznacza to także, że działania przebiega skutecznie, co wpływa na satysfakcję klientów.

ITS oraz systemy biletowe

+41 58 911 11 11

Planowanie I zarządzanie operacyjne

+45 87 44 16 00

Zainteresowany naszymi rozwiązaniami?

Poproś o prezentację

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Poproś o informację