Kontakt
Obsługa klienta
Newsletter

Rentowne zarządzanie zasobami

Niewłaściwe zarządzanie zasobami organizacji - pojazdy, personel itp. - może stanowić wpłynąć znacznie na rentowność. Dlatego ważne jest skuteczne planowanie i zarządzania zasobami.

Wyzwanie: Unikanie częściowego planowania

Wiele organizacji stosuje podejście ”izolacyjne” do planowania różnych zasobów. Prowadzi to do braku integracji wewnątrz organizacji, co niepotrzebnie zwiększa koszty operacyjne. Problem polega na tym, że różne działy lub zespoły planują różne obszary działania i wykorzystania zasobów, czasem używając odmiennych systemów i baz danych. To zwiększa ryzyko błędnej komunikacji między zespołami i prowadzi do złego zarządzania zasobami. Niektóre zespoły mogą nie wiedzieć, co robią inni. Zawsze więc utrudnieniem jest brak przejrzystości w procesach, a konsekwencją tego nieefektywność i zwiększone koszty.

Rozwiązanie: Integracja procesów

Rozwiązaniem dla "izolacyjnego planowania" jest ułatwienie integracji procesów. Można to zrobić, udostępniając procesy i informacje wszystkim zespołom, dzięki czemu mogą uzyskać dostęp do nich na stanowiskach pracy. Dzielone Parametry Planowania w połączeniu z Optymalizatorem wykorzystania pojazdów do generowania planów pozwalają na tworzenie efektywnych kosztowo planów i spójnych procedur w celu wykorzystywania zasobów w jak najlepszy możliwy sposób.

Korzyści: Zmniejszenie kosztów, satysfakcja pasażerów

Kluczową zaletą tego rozwiązania jest oczywiście efektywne planowanie obniżające koszty zarządzania zasobami. Jeśli wszystkie procesy są zaplanowane w odpowiedni sposób; wykorzystując przepustowość sieci, pojazdów i załogi, pojawi się możliwość przesunięcia środków na inne potrzeby przedsiębiorstwa, które przyniosą korzyści pasażerom, a jednocześnie pozwolą na zwiększenie przychodów. Podsumowując, zapewnieni korzyści wszystkim - pasażerom, załodze, nadzorcom.

ITS oraz systemy biletowe

+41 58 911 11 11

Planowanie I zarządzanie operacyjne

+45 87 44 16 00

Zainteresowany naszymi rozwiązaniami?

Poproś o prezentację

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Poproś o informację