Kontakt
Obsługa klienta
Newsletter

Wiarygodna i ogólnodostępna informacja pasażerska

Pasażerowie wymagają dokładnych informacji o odjazdach i czasie podróży. Jeśli wystąpią opóźnienia, oczekują szybkich informacji, by podjąć decyzję o kontynuacji podróży, przesiadkach, zmianach. Operator transportu publicznego musi dostarczać informacje w czasie rzeczywistym we wszystkich kanałach. Informacje mogą być generowane w firmie lub dostarczane przez tzw. huby informacyjne.

Wyzwanie: Informacja pasażerska - zawsze i wszędzie

Pasażerowie zazwyczaj podróżują wzdłuż kilku tras, często korzystają także z kilku przewoźników. Chcą być informowani w czasie rzeczywistym o odjazdach i czasie podróży, a także o zapewnienionych przesiadkach - zawsze i we wszystkich miejscach, wizualnie i głosowo. Kompleksowe i spójne informacje w czasie rzeczywistym muszą być gromadzone z różnych źródeł i przesyłane do wszystkich kanałów.

Rozwiązania: Spójne systemy informacji pasażerskiej

Spójne systemy informacji pasażerskiej oferują pasażerom jasne komunikaty o podróży w czasie rzeczywistym, przez cały czas i we wszystkich miejscach. Po czym poznać czy system jest spójny? Spójny system jest zasadniczo zautomatyzowanym rozwiązaniem, które pobiera i łączy dane, a następnie rozsyła je konsekwentnie do wszystkich kanałów. Ponadto musi być dostosowany do ewentualnych modyfikacji systemu przez cały cykl życia, aż do zmian technologii. W przypadku firm działających w transporcie publicznym oznacza to, że aplikacje internetowe i mobilne, wyświetlacze w pojazdach oraz na przystankach muszą dostarczać dokładnie te same informacje w czasie rzeczywistym. Zintegrowane rozwiązanie zapewnia właśnie tę spójność.

Korzyści: Wzrost satysfakcji klienta

Przed rozpoczęciem oraz w trakcie podróży pasażerowie otrzymują informacje w czasie rzeczywistym zarówno w sytuacjach regularnych, jak i w wyjątkowych. Szczególnie w przypadku zdarzeń losowych wpływających na punktualność podróży pasażerowie mogą być niezadowoleni w przypadku braku informacji. Rzetelna nformacja sprawia, że mimo opóźnień pasażerowie wiedzą co się dzieje i mogą podejmować decyzje. Oprócz informacji o godzinach odjazdu i zapewnionych przesiadkach, pasażerowie oczekują niezawodności zastosowanych rozwiązań. Informacje w czasie rzeczywistym to wizytówka firmy transportowej, która zwiększają satysfakcję klientów

ITS oraz systemy biletowe

+41 58 911 11 11

Planowanie I zarządzanie operacyjne

+45 87 44 16 00

Zainteresowany naszymi rozwiązaniami?

Poproś o prezentację

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Poproś o informację