Kontakt
Obsługa klienta
Newsletter

Zapewnienie usług transportowych na obszarach wiejskich

Znaczenie wysokiej jakości usług transportu publicznego dla społeczności wiejskich i znacznie oddalonych od miast jest nie do przecenienia. Jednakże utrzymanie poziomu usług w tych słabo zaludnionych obszarach jest coraz trudniejsze i może być kosztowne.

Wyzwanie: Utrzymanie rentowności

Organy transportowe nie mogą unikać odpowiedzialności za zapewnienie transportu i mobilności wszystkim członkom społeczeństwa. Spełniając zapotrzebowanie na transport społeczności wiejskich i miejsc odległych od miast, należy pamiętać o równoważeniu kosztów i przychodów, co stanowi poważne wyzwanie. 

Rozwiązanie: Transport na żądanie

Transport na żądanie - lub transport z uwzględnieniem zapotrzebowania  jest skutecznym rozwiązaniem świadczenia usług transportu publicznego na obszarach wiejskich. Usługi te są bardzo ważne dla osób żyjących na tych obszarach - zarówno pod względem ekonomicznym, jak i społecznym.

Aby jednak usługi transportu na żądanie działały należycie, ważne jest, aby wdrożyć system skutecznie wspomagający zarządzanie nim. Nowoczesne technologie mogą być wykorzystane w celu kompleksowej obsługi: od rezerwacji podróży, przez jej procesowanie, dysponowanie pojazdami, umożliwiając pracownikom skoncentrowanie się na pracy, która jest ich  zadaniem.

Ponadto system będzie obsługiwał rozliczenia i umożliwi natychmiastową odpowiedź na zamówienie transportu oraz w kwestiach dotyczących cen, czasu wyjazdu i czasu trwania podróży.

Korzyści: Obniżenie kosztów i satysfakcja pasażerów

Zapewnienie usług transportu na żądanie zmniejsza koszty - eliminując przejazdy z niskim lub zerowym obłożeniem pojazdu i prowadzi do znacznie bardziej wydajnego wykorzystania floty.

Pozwala na wzrost satysfakcji pasażerów, dzięki jakości świadczonych usług na obszarach, gdzie trasy lub standardowe linie transportu publicznego mogłyby zostać zlikwidowane. Transport na żądanie jest niezawodny i łatwiej dostosować go do potrzeb pasażerów.

ITS oraz systemy biletowe

+41 58 911 11 11

Planowanie I zarządzanie operacyjne

+45 87 44 16 00

Zainteresowany naszymi rozwiązaniami?

Poproś o prezentację

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Poproś o informację