Kontakt
Obsługa klienta
Newsletter

Wzrost przejrzystości operacyjnej i ekonomicznej

Utrzymywanie wysokiej efektywności operacyjnej i przychodowej jest niezwykle trudne.Ważnym pierwszym krokiem w celu identyfikacji możliwości poprawy działania jest dokładne i szczegółowe kontrolowanie działań operacjyjnych. Poznaj Trapeze Business Info i już dziś zidentyfikuj operacje wymagające poprawy.

Wyzwanie: Zbieranie i prezentowanie danych operacyjnych

Ważnym pierwszym krokiem w celu identyfikacji możliwości poprawy działania - na przykład poprzez zwiększenie efektywności operacyjnej - jest dokładne i szczegółowe omówienie działań operacjyjnych, dzięki czemu można łatwo je podzielić i zidentyfikować te, które funkcjonują poprawnie, a także te, które potrzebują poprawy.

Jednakże uzyskanie dostępu do takiego przeglądu może być trudne, szczególnie jeśli trzeba zebrać potrzebne informacje z różnych działów i wielu różnych źródeł.

Rozwiązanie: Narzędzie do analizy biznesowej online

To rozwiązanie informatyczne dla firm transportu publicznego pomoże uzyskać ogólną wiedzę na temat prowadzonej działalności i pozwoli szybko zidentyfikować miejsca, gdzie pojawiają się problemy.

Trapeze Business Info to aplikacja online, która umożliwia wszystkim wskazanym osobom w organizacji uzyskiwanie dostępu do ważnych danych. Pulpit nawigacyjny i karty danych umożliwiają przegląd wyników firmy za pośrednictwem interaktywnych wskaźników i „wbudowanej inteligencji”.

Główne zalety

• zaktualizowany status wydajności operacyjnej firmy jest generowany dla różnych poziomów organizacji

• porównywanie wydajności poszczególnych jednostek organizacji.

• łatwe wykonywanie hipotetycznych scenariuszy i symulacji "co, by było gdyby"; za jednym kliknięciem przedstawiające, w jaki sposób zmieni się sytuacja w różnych okolicznościach: na przykład, jeśli obrót zwiększy się lub zmniejszy.

• intuicyjne tworzenie raportów biznesowych i pulpitów prezentacji danych.

ITS oraz systemy biletowe

+41 58 911 11 11

Planowanie I zarządzanie operacyjne

+45 87 44 16 00

Zainteresowany naszymi rozwiązaniami?

Poproś o prezentację

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Poproś o informację